ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Соціально-правовий факультет було створено у 2002 році рішенням Вченої Ради Одеської національної юридичної академії. У цей час факультет готує бакалаврів та магістрів за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб за спеціальністю «Право»-081 (спеціалізаця «Захист прав людини») та за спеціальністю «Менеджмент»-073 (спеціалізація «Міжнародний бізнес»). Деканом факультету з часу його заснування є Чанишева Галія Інсафівна – провідний український учений в галузі трудового права та права соціального забезпечення, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор. Навчання студентів на факультеті здійснюється з урахуванням вимог, які диктує сучасна професійна діяльність у галузях права та менеджменту.  Викладачами Університету, які працюють на соціально-правовому факультеті, широко використовуються сучасні інформаційні технології, постійно впроваджуються нові прогресивні форми навчання, спрямовані на формування широкого кола практичних навичок. Систематично переглядаються зміст навчальних дисциплін з урахуванням змін в законодавстві та вимог сучасної практичної діяльності в галузях права та менеджменту. Зміст навчальних планів та програм підготовки фахівців на соціально-правовому факультеті спрямований на забезпечення запитів сучасного ринку праці з урахуванням адресної підготовки для провідних напрямків сучасної професійної діяльності. Слід звернути увагу на унікальну можливість інтегральної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що передбачає вивчення теорії та практики управлінської, економічної та юридичної діяльності в сфері міжнародного бізнесу. У рамках освітньої програми за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація «Міжнародний бізнес») вивчаються такі дисципліни, як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економічна безпека», «Стратегія переговорів у міжнародному бізнесі», «Міжнародні економічні відносини», «Інноваційний менеджмент», «Правове забезпечення бізнесу». Студенти соціально-правового факультету мешкають у комфортабельному гуртожитку №5, розташованому в центрі м. Одеси  (вул. Льва Толстого, 24) та визнаному Міністерством освіти і науки України найкращим студентським гуртожитком у нашій країні.
КОНТАКТИ
+38 (048) 717-86-88

м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28