Кафедра аграрного, земельного та екологічного права

Основні напрями діяльності кафедри

Завідувач кафедри – д.ю.н., доцент Харитонова Тетяна Євгенівна

Під різними найменуваннями кафедра аграрного, земельного та екологічного права існує більше 50-ти років. Протягом 20-ти років кафедру у складі Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова очолював її засновник — доктор юридичних наук, професор Середа І. О. Принципи і традиції, закладені професором в основи формування та діяльності кафедри, застосовуються і дотепер.

Зараз на кафедрі працює тринадцять штатних викладачів і один сумісник, з яких п’ятеро мають науковий ступінь доктора юридичних наук та дев’ять кандидатів юридичних наук. У 2016 році кафедра переведена зі складу факультету цивільної та господарської юстиції до складу соціально-правового факультету.

Проте вона забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів за денною та заочною формами навчання на усіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія». Ця підготовка полягає у викладанні низки навчальних дисциплін, серед яких у сучасний період розвитку вітчизняного правознавства пріоритетними є аграрне, земельне й екологічне право.

Вони викладаються з урахуванням формування ринку землі, розвитку нашої країни, як аграрної держави, і забезпечення екологічної безпеки в регіоні та країні.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Т.Є. Харитонова — завідувач кафедри, д.ю.н., доцент; І.І. Каракаш — д.ю.н., професор;  Р.С. Кірін – д.ю.н., професор, В.Д. Сидор — д.ю.н., професор (працює за сумісництвом); Н.С. Гавриш — д.ю.н., доцент; О.В. Степська — к.ю.н., доцент; Є.О. Платонова — к.ю.н., доцент; В.О. Юрескул — к.ю.н., доцент; Л.А. Канівець — к.ю.н., доцент; І.Є. Чумаченко — к.ю.н., доцент; А.Й. Годованюк — к.ю.н., доцент; Х.А. Григор’єва — к.ю.н., доцент; К.М. Караханян — к.ю.н., доцент; М.М. Заверюха — к.ю.н., доцент.

Веденням діловодства та звітності на кафедрі займаються старший лаборант Л.А. Кифоренко і лаборант Т.В. Пивовар.

На кафедрі викладаються такі навчальні курси та спецкурси:

«Аграрне право України»; «Земельне право України»; «Екологічне право України»; «Природноресурсове право України»; «Забезпечення прав у соціальній, аграрній, земельній та екологічній сфері»; «Науково-практичні проблеми набуття та реалізації прав на землю», «Науково-правові проблеми екології в умовах забезпечення сталого розвитку в Україні», «Проблеми застосування юридичної відповідальності за аграрні, земельні та екологічні правопорушення», «Роль адвокатури в забезпеченні законності в земельних відносинах в Україні»; «Право екологічної безпеки»; «Забезпечення прав на землю», «Екологічне право» (англійською мовою); «Науково-практичні проблеми правового регулювання кооперативних відносин», «Розгляд справ, що випливають з екологічних правопорушень», «Правове забезпечення контролю та нагляду за використанням та охороною водних об’єктів в Україні»,  «Основи екології» (в юридичному коледжі).

КОНТАКТИ
+38 (048) 717-86-88

м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28