Кафедра трудового права та права соціального забезпечення

Лагутіна Ірина Вікторівна – д.ю.н., доц., завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення була створена в 1997 році на базі кафедр аграрного, екологічного і трудового права Юридичного інституту Одеської державної юридичної академії. У формуванні наукового потенціалу кафедри, в підготовці і становленні плеяди учених, юристів-практиків брали участь професор І.А. Середа, професор П.Р. Стависький, професор І.М. Сирота, доцент В.Т. Олієвський, доцент Т.М. Додіна.

Вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців — юристів вносять члени кафедри: доктор юридичних наук, професор Г.І.Чанишева, доктор юридичних наук, професор Н.М. Хуторян, кандидат юридичних наук, професор І.М. Сирота, доктор юридичних наук, доцент І.В. Лагутіна, кандидати юридичних наук, доценти  В.С. Тарасенко, О.С. Щукін, О.А. Трюхан, М.В. Сорочишин, Б.А.Римар, В.А. Андронова, К.В. Бориченко, А.О. Гудзь, кандидати юридичних наук, асистенти М.І.Наньєва, О.В. Пожарова, старший викладач Л.І. Харитонова, ассистент кафедри Корнілова О.В. Не можна не відзначити і тієї, здавалося б, непомітної, але такої важливої повсякденної роботи лаборантів кафедри Т.Д. Тамтури і А.І. Інкілюк, без якої неможлива повноцінна діяльність кафедри.

На базі кафедри трудового права і права соціального забезпечення проводяться щорічні Міжнародні наукові конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Правове забезпечення соціальної сфери», в яких беруть участь аспіранти і студенти Національного університету «Одеська юридична академія» та інших вузів України, Білорусі, Російської Федерації, Молдови, Польщі.

На кафедрі збереглися і зміцнилися добрі традиції, отримані в спадок від школи трудового права. Тут пам’ятають таких учених в галузі трудового права, як завідувача кафедрою професора П.Р. Стависького, учасників війни доцентів В.Т. Олієвського та Р.О. Ельчанінова, доцента Т.М. Додіну, фахівця у галузі сільськогосподарського права професора І.О. Середу, який тривалий час був завідуючим кафедри, проректором Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. На кафедрі працювали у свій час І.І. Каракаш, А.А. Льоховий, М.П. Волік, О.О. Плотникова. Колектив кафедри пам’ятає всіх, хто працював тут, і віддає належне кожному.

На кафедрі чітко визначилися основні напрями підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері праці, зайнятості та соціального захисту населення. Навчальними дисциплінами кафедри є «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Юридична служба в соціальній сфері», «Трудові спори», «Соціальний захист окремих категорій осіб», «Недержавне соціальне забезпечення», «Соціальне страхування», «Пенсійне право», «Захист прав у сфері соціального забезпечення», «Захист трудових прав», «Охорона сім’ї та дитинства», «Регулювання праці», «Медичне право», «Науково-практичні проблеми захисту прав у сфері соціального забезпечення», «Теоретичні та практичні проблеми міжнародного трудового права», «Теоретичні та практичні проблеми соціального права України та Європейського союзу», «Забезпечення прав у соціальній, аграрній, земельній та екологічній сфері», «Проблеми трудового права та права соціального забезпечення».

КОНТАКТИ
+38 (048) 717-86-88

м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28